Інформація Сумського обласного управління водних ресурсів про роботу зі зверненнями громадян у І кварталі 2015 року

Додаток 1 Довідка щодо роботи із зверненнями громадян ЗВГ ЕФ-1.1
06.04.2015 16:08
ДОВІДКА
 щодо роботи із зверненнями громадян в Сумському облводресурсів,
що надійшли
за період з 01.01.2015 по 31.03.2015
Звідки надійшли звернення Кількість звернень З них Кількість громадян, що звернулися
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Від громадян поштою 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Від громадян на особистому прийомі 14 3 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14
Через уповноважену особу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Через органи влади 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
             з них від КМУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Через засоби масової інформації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Від інших органів, установ організацій 22 0 0 0 0 0 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22
Разом 41 3 0 0 0 0 31 0 0 0 7 0 0 0 0 0 41
1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено у задоволенні; 10. Дано роз’яснення; 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян”; 12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян»; 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів; 15. У стадії розгляду.
Начальник Сумського обласного управління водних ресурсів _______________ Гордійко О. П.

 

Додаток 2 Довідка щодо роботи із зверненнями громадян ЗВГ ЕФ-1.2
06.04.2015 16:08
ДОВІДКА
 щодо роботи із зверненнями громадян в Сумському облводресурсів,
що надійшли
за період з 01.01.2015 по 31.03.2015
Звідки надійшли звернення Кількість звернень З них Кількість громадян, що звернулися
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Від громадян поштою 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Від громадян на особистому прийомі 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14
3 Через уповноважену особу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Через органи влади 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5            з них від КМУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Через засоби масової інформації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Від інших органів, установ організацій 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Разом 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 41
1. Промислова політика ; 2. Аграрна політика і земельні відносини; 3. Транспорт і зв’язок; 4. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво; 5. Фінансова, податкова, митна політика; 6. Соціальний захист; 7. Праця і заробітна плата; 8. Охорона здоров’я; 9. Комунальне господарство; 10. Житлова політика; 11. Екологія та природні ресурси; 12. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян; 13. Сім’я, діти, молодь, ґендерна рівність, фізична культура і спорт; 14. Культура та культурна спадщина, туризм; 15. Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 16. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 17. Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 18. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України; 19. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 20. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 21. Діяльність органів місцевого самоврядування; 22. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини; 23. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 24. Інше.
Начальник Сумського обласного управління водних ресурсів _______________ Гордійко о. П.

Партнеры: