Моніторинг вод на транскордонних ділянках

Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області розпочав проведення моніторингу вод на транскордонних ділянках водотоків за новою Програмою державного моніторингу вод, затвердженою наказом Держводагенства України від 18.01.2019 р.

У лютому були відібрані проби води в суббасейні  р. Десна:

р. Бобрик нижче м. Середино-Буда;

р. Сейм с. Піски;

р. Клевень с. Заруцьке.

Вимірювання проводились у лабораторних умовах, дослідженню підлягали 28 фізико-хімічних та специфічних показників, затверджених для виконання протоколом 17-ї наради Уповноважених КМУ та РФ від 02.07.2010 р.

Результати вимірювань занесені до програми «Моніторинг  та екологічна оцінка водних ресурсів України», яка є у вільному доступі на сайті Держводагенства України.