Про забруднення річки Псел

17 вересня 2018 року надійшла інформація, що водний простір р. Псел поблизу КП “Міськводоканал” Сумської міської ради (ця ділянка річки – це руслове Низівське водосховище середньою глибиною приблизно 4,5 м) забруднений невідомими частками та вкритий плівкою.

При відборі проби води лабораторною службою РОВР у Сумській області було використано постійний створ – автодорожній міст через р. Псел у с. Старе Село (на відстані 3 км від скиду стічних вод КП “Міськводоканал”).

При моніторинговому дослідженні якісний стан відібраної проби води порівнювався з показниками ОБУВ та зазначеними у наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012 р. № 471.

Результати відібраної та проаналізованої проби наступні.

Підвищений вміст нітрит-іонів – 0,4 мг/дм3 (ГДК по ОБУВ – 0,08 мг/дм3) говорить про стійке забруднення та про слабку очистку в аеротенках (можливу нехватку свіжої частки живого мулу). Також відмічене підвищення вмісту мінерального фосфору – 0,78 мг/дм3 (ГДК по наказу Мінагропрома – 0,7 мг/дм3). Концентрація ХСК встановлена на рівні 49,6 мг/дм3. У порівнянні з пробою води, відібраною планово 13.08.2018 року, вміст ХСК збільшився у 2 рази (21,0 мг/дм3).

Невідоми частки можна візуально ідентифікувати з активним мулом, що був винесений із аеротенків унаслідок порушення витрат між об’ємом недостатньо очищених стічних вод, що потрапляють до вторинних відстійників та виходу з них. Ситуація з виносом мулу протягом років спостерігається часто, чого не заперечує керівництво КП “Міськводоканал”. Більш того, ними стверджується, що залягання винесеного мулу щороку збільшується приблизно на 5-10 см. Подібна ситуація була зафіксована восени 2010 року, у квітні 2011 року, у липні-серпні 2015 року. Аналізи попередніх результатів якісного стану поверхневої води підтверджують характер забруднення.

Результати відібраних проб води в створі с. Старе Село за І та ІІ квартали поточного року відмічають постійне зростання забруднюючих речовин (нітрит-іонів, амонію сольового, ХСК, фтору), але без перевищень ГДК. У ІІІ кварталі 2018 року вже відмічене перевищення ГДК по нітрит-іонам та фосфатним сполукам. Підвищення забруднення не пов’язане з порами року, інтенсивністю паводків. Це наслідок неефективної роботи очисних споруд КП “Міськводоканал”.

18 вересня 2018 року у присутності ТРК “UA SUMY”, але без представників КП “Міськводоканал” (відмовилися), представниками лабораторної служби Державної екологічної інспекції були відібрані проби стічної води після очисних споруд безпосередньо в місці їх скиду, проби поверхневої води р. Псел вище та нижче скиду. Після проведення дослідження якісного стану відібраних проб води, результати будуть також надані РОВР у Сумській області.

Ситуація щодо забруднення р. Псел знаходиться під контролем. Результати аналізів якісного стану поверхневої води у р. Псел із відповідним зверненням направлені до Державної екологічної інспекції в Сумській області. Також, ця ситуація обговорена у теле- та радіоефірах за участю заступника начальника РОВР у Сумській області Олени Вакарчук.