sumyvodres.davr.gov.ua

Головна

Сумське обласне управління водних ресурсів (Облводресурсів) є бюджетною неприбутковою організацією, належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (Дежводагентство).

Сумське облводресурсів у межах своїх повноважень забезпечує на території Сумської області вирішення питань щодо експлуатації державних водогосподарських та меліоративних об`єктів, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

Сумське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Сумське облводресурсів є правонаступником Сумського обласного виробничого управління водного господарства.

Адреса: 40000, м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 27, тел/факс: (0542) 77-01-96,
E-mail: sumyoblvodresurs@ukr.net, sumyoblvodresurs@davr.gov.ua