Кролевецьке міжрайонне управління водного господарства

 

Кролевецьке міжрайонне управління водного господарства є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління,  використання  та  відтворення  поверхневих  водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, дорученнями, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області,  Положенням про управління.

Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Кролевецького, Шосткинського, Ямпільського і Середино-Будського районів  вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки цих районів водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України, гербову печатку зі своїм найменуванням.

Найменування та юридична адреса Управління:

Повна назва – Кролевецьке міжрайонне управління водного господарства.

Скорочена назва – Кролевецьке МУВГ .

Юридична адреса: 41300,  м. Кролевець, вул. Транспортна, №17

т. (05453) 5-17-68
e-mail: krol-muvg@davr.gov.ua

Начальник управління: Ковбаса Віктор Володимирович

 

Структура управління

 

Історична довідка та корисна інформація про управління:

Кролевецьке управління меліоративних систем створено 01.04.1993 року наказом Держводгоспу України від 17.03.1993 року №32 з метою раціонального використання наявних основних фондів і виробничих потужностей Кролевецької госпророзрахункової дільниці держпідприємства «Сумиводгосп», враховуючи клопотання представника Президента у Кролевецькому районі, рішення колективу Кролевецької ГРД, та виходячи з необхідності покращення технічної експлуатації меліоративних систем в північних районах області.

 

Кролевецьке МУВГ обслуговує меліоративні системи на території чотирьох районів області:

Кролевецького; Шосткинського; Ямпільського; С- Будського.

Загальна площа осушених земель складає – 27,05 тис. га.(з двостороннім регулюванням – 21,39 тис. га). Основний спосіб регулювання – попереджувальне шлюзування на магістральних каналах, що мають постійний тік води.

Загальна протяжність відкритої мережі каналів складає – 307,3 км на якій нараховується 220 гідротехнічних споруд. Площа гончарного дренажу -11,6 тис. га.

Штатна чисельність працівників – 88 чоловік.

 

Основні завдання управління:

  1. експлуатація меліоративних систем;
  2. регулювання водно-повітряного режиму;
  3. ремонт гідротехнічних споруд;
  4. контроль за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів.

 

Крім того, управління щорічно виконує роботи за прямими  договорами на 500 – 700 тис. грн.      (природоохоронні заходи, роботи в господарствах району, інші платні послуги).

Кролевецьке міжрайонне управління водного господарства бере активну участь у проведенні акцій природоохоронного напрямку, а саме «День Довкілля», «До чистих джерел», «Зелений паросток майбутнього».