Осушувальні системи | sumyvodres.davr.gov.ua

Осушувальні системи

Сумська область займає крайню північно-східну частину території України. Більша частина області розташована на лівому березі Дніпровсько–Донецької западини і тільки на крайньому північному сході в межах Середньо–Російської височини. Визначальним фактором розвитку меліорації в Сумській області є природно-кліматичні умови, в першу чергу перезволоження (заболочення), тобто будівництво осушувальних систем, яке розпочалось в області понад 100 років тому.

Всього в області осушення проведене на площі 106,6 тис.га, в тому числі ріллі 31,2 тис.га, сіножатей 49,4 тис.га, пасовищ – 16,0 тис.га, багаторічних насаджень та інших угідь 10 тис.га. Двобічне регулювання водного режиму передбачено на площі 72,9 тис.га, із них на площі 65,3 тис.га забезпечено гарантованою водоподачею за рахунок водосховищ і живого току річок. Закритим дренажем осушено 55,6 тис.га. Осушені землі розташовані в 18 районах області. Для своєчасного пропуску весняної повені і підтримання оптимальних рівнів води в вегетаційний період на осушених площах побудовано 3350,7 км відкритих осушувальних каналів, в тому числі 1329 км міжгосподарського значення, 3072 шт. гідротехнічних споруд, в тому числі 948 шт. міжгосподарських, із них 1250 шлюзів-регуляторів, в тому числі 253 шт. міжгосподарських, 25,3 тис. км закритої внутрішньогосподарської осушувальної мережі. Всі міжгосподарські канали, гідротехнічні споруди, водосховища знаходяться на балансі чотирьох міжрайонних управлінь водного господарства, які їх обслуговують і підтримують в робочому стані.

Внутрішньогосподарські канали, гідротехнічні споруди і закритий дренаж знаходяться у комунальній власності місцевих рад і закріплені рішеннями місцевих органів самоврядування за землекористувачами на правах повного господарського відання (оперативного управління).

В області налічується 55 міжгосподарських осушувальних систем площею 69,8 тис.га, що становить 65% від загальної площі осушення. Найбільшими осушувально-зволожувальними системи є “Клевень” – площею 11,5 тис. га, “Ромен” – 9,2 тис. га, “Молч” – 6,6 тис. га.

Управління водогосподарським комплексом області здійснює обласне управління водних ресурсів, яке підпорядковане Держводагенству України. До складу облводресурсів з правом юридичної особи входять чотири міжрайонні управління водного господарства: Боромлянське, Конотопське, Клевенське, Кролевецьке та Сумська гідрогеолого-меліоративна партія.

 У підрозділах облводресурсів працюють 380 кваліфікованих фахівців, налічується 139 одиниць  техніки, в т. ч. екскаваторів – 9 шт.,бульдозерів-14 шт.,тракторів 22 шт., 33 одиниці вантажного автотранспорту, що дозволяє своєчасно здійснювати комплекс робіт по експлуатації меліоративних систем та водогосподарських споруд міжгосподарського значення. 
Загальна балансова вартість міжгосподарських меліоративних фондів складає 196,43 млн. грн.
Кадровий і технічний потенціал управлінь дозволяє виконувати експлуатаційні заходи не тільки на міжгосподарській меліоративній мережі, а і на внутрішньогосподарській по прямих договорах з землекористувачами.

Інформація про меліоративний стан осушених земель Сумськоої області:

I. Фактори, які впливають на меліоративний стан та зміну рівнів ґрунтових вод на осушувальних системах.

I.1.Кліматичні умови.

Вегетаційний період 2016 року відрізнявся нестійкою погодою: значними коливаннями температури повітря та частими зливовими дощами.

I.2.Гідрогеологічні умови меліорованих земель.

Більша частина Сумської області знаходиться в межах лівобережної Дніпровсько-Донецької западини. Лише на північному сході області простежуються відроги Середино-Руської височини, до якої приурочені найбільші абсолютні відмітки поверхні.

В цілому ця територія являє собою полігенну рівнину, в межах якої виділяються наступні типи рельєфу: різні за віком акумулятивні рівнини, водно-льодовикова акумулятивна рівнина, еолово-делювіальні (лесові) акумулятивні і акумулятивно-денудаційні рівнини. Рельєф області має, в основному, рівнинний характер.

Річкова мережа подана численними річками: Знобівка, Шостка, Ромен, Реть, Клевень, Боромля, Сейм, Свига, Псел, Сула, Ворскла та інші. Найбільш значимими є Десна, Сейм, Псел. Заплави річок переважно двосторонні, шириною від 200м до 2-3км. Осушувальні системи розташовані в заплавах річок, а також в межах неогенових і всіх четвертинних терас.

II. Зміни положення рівнів ґрунтових вод на осушувальних системах.

На середину вегетаційного періоду станом на 30 червня 2016 року рівні ґрунтових вод на заплавах річок знаходились в основному на глибині від 0,7 м до 1,3 м.
Площі з неглибоким (до 0,5 м) заляганням рівнів грунтових вод становили 1779 га, що менше, ніж у минулому році на 2292 га.

На підвищених ділянках осушувальних систем, розташованих у Недригайлівському та Буринському районах, рівні опустились на глибину до 1,5 – 2,0 м.

Площі осушуваних угідь з глибоким (більше 1,5м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили 8909,6 га, що на 2390,2 га більше, ніж у минулому році.

Землі із заляганням РГВ від 0,75 до 1,5 м склали 63808,9 га, що склало майже основну частину осушених земель (близько 67,0 %).

III. Оцінка меліоративного стану осушуваних угідь.

В цілому меліоративний стан на осушуваних угіддях області на середину вегетаційного періоду 2016 року не дуже відрізнявся у порівнянні з відповідним періодом 2015 року. Так сприятливий меліоративний стан склався на площі 18794 га, що складає 19,0% (у 2015 році 15,1 %) осушуваних угідь, а незадовільний на площі 9308 га. Незначні площі з незадовільним станом зустрічаються на ділянках осушувальних систем з внутрішньогосподарською мережею. Задовільний меліоративний стан склався на загальній площі 68,7 тис.га або на 71,0% осушених сільгоспугідь, у минулому році на 73,7 %.

IV. Висновки та пропозиції.

Площа осушуваних земель в області складає 96,8тис.га, всі землі знаходяться під наглядом гідрогеолого-меліоративної партії.

Рівні ґрунтових вод на осушувальних системах поступово знижувались на протязі всього вегетаційного періоду.

На середину вегетаційного періоду площі з неглибоким (до 0,5м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили1779 га, що менше ніж у минулому році на 2292 га. Площі з глибоким (більше 1,5м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили близько 8909,6га (8,0 %), що на2390,2 га більше, ніж у минулому році.

Добрий меліоративний стан в 2016 році склався на площі 18,8 тис.га, що складає 19,0 % від усіх осушених сільгоспугідь. Задовільний меліоративний стан склався на площі 68,7 тис.га, або на 73,7 % осушених сільгоспугідь, а незадовільний – на площі 9,3 тис. га.

Для покращення меліоративного стану осушених угідь області потрібно проводити агротехнічні (глибоке розпушування, кротування, щілювання, тощо) та хімічні заходи, виконувати перезалуження випасів та сіножатей, відремонтувати гідротехнічні споруди, проводити очистку від мулу та рослинності гирла дренажних колекторів та каналів на площах, які знаходяться на балансі сільськогосподарських підприємств, сільських рад та фермерських господарств.

Оцінка меліоративного стану осушувальних сільськогосподарських угідь за 2016 рік.
№№
п/п
Райони Наявність
осушуваних
земель, га
Розподіл осушуваних земель за меліоративним станом, га
сприятливий задовільний незадовільний
всього в тому числі через
РГВ терміни
відводу
поверхневих
вод
РГВ +
терміни
відводу
поверхневих
вод
1 Білопільський 1894 275 1619 0 0 0 0
2 Буринський 8498 1083 7419 0 0 0 0
3 Великописарівський 2245,3 540 1705,3 0 0 0 0
4 Глухівський 3838,4 790 3048,4 0 0 0 0
5 Конотопський 17930,3 3831 12499,3 1600 1600 0 0
6 Краснопільський 2073 362 1711 0 0 0 0
7 Кролевецький 8740 1765 4875 2100 2100 0 0
8 Лебединський 3701 681 2120 900 900 0 0
9 Липоводолинський 246 0 246 0 0 0 0
10 Недригайлівський 3849 367 3482 0 0 0 0
11 Охтирський 2897 752 2145 0 0 0 0
12 Путивльський 13770,9 2404 6029,9 5337 5337 0 0
13 Роменський 6605,8 1176 5429,8 0 0 0 0
14 Середино-Будський 9610 2122 7488 0 0 0 0
15 Сумський 2856 795 2061 0 0 0 0
16 Тростянецький 1240 228 853 159 159 0 0
17 Шосткинський 3663 795 2868 0 0 0 0
18 Ямпільський 3171,8 828 2343,8 0 0 0 0
ВСЬОГО: 96829,5 18794 67939,5 10096 10096 0 0
V. Кислотність грунтів
Кислотна зйомка ґрунтів за п’ять останніх років виконана на площі 59,86 тис.га або на 61,8 % площ меліорованих сільгоспугідь, в тому числі в 2015 році повторна зйомка проведена на площі 8,46 тис. га.За результатами кислотної зйомки ґрунти з лужною реакцією займають площу 42,43 тис.га або 70,3 % обстежених площ.

Вони поширені на осушувальних системах Краснопільського. Великописарівського, Буринського, Конотопського, Кролевецького, Путивльського, Роменського та Охтирського районів.

Ґрунтів з нейтральною реакцією виявлено – 6,8 тис.га або 11,4 %.

З кислою реакцією – 10,61 тис.га (17,7%) в тому числі слабо кислі – 5,66 тис.га(9,5 %), середньо кислі – 3,13 тис.га (5,2 %), сильно кислі – 1,8 тис.га (3,0 %).

Найбільше кислих ґрунтів знаходиться на осушувальних системах, які знаходяться в зоні Полісся в Середино–Будському, Кролевецькому, Шосткінському та Ямпільському районах.

Сприятлива екологічна оцінка реакції середовища виявлена на площі 6,8 тис.га, або на 11,4% площі обстежених земель, з нейтральною реакцією, де рН сольове знаходилось в межах 5,6-6,5.

Задовільна ситуація склалась на 26,59 тис.га або на 44,4 % площ. Сюди увійшли ґрунти із слабо -кислою та слабо-лужною реакцією (рН сольове – 5,1-5,5 та 6,5-7,0).

Незадовільна ситуація по кислотності залишається на 44,2 % площ угідь або на 26,44 тис.га де реакція середовища коливається в межах середньо-сильно-кислої та середньо і сильно лужної (рН сольове 5,0-4,5 і менше та 7,0-8,5 і більше).

Для покращення меліоративного стану кислих ґрунтів необхідно проводити вапнування середньо – та сильно кислих ґрунтів на площі 6,05тис.га та гіпсування середньо та сильно лужних ґрунтів на площі 26,5тис.га.

Розподіл осушуваних земель за ступенем кислотності грунтів за 2015 рік
№№ п/п Райони Площа сільгоспугідь, на яких виконана кислотна зйомка за остання 5 років Розподіл осушуваних земель за ступенем кислотності, га
лужні нейтральні кислі
всього в тому числі:
слабокислі середньокислі сильнокислі
1 Буринський 8106 7984 122 0 0 0 0
2 Великописарівський 2080,3 1976,3 94 10 10 0 0
3 Глухівський 1741 1032 619 90 90 0 0
4 Конотопський 13863,8 11897,8 1108 858 716 142 0
5 Краснопільський 1735 1559 146 30 30 0 0
6 Кролевецький 6802 4149 1026 1627 1122 455 50
7 Лебединський 2229 1312 523 394 204 190 0
8 Охтирський 1280 1113 167 0 0 0 0
9 Путивльський 7590 5336 1472 782 782 0 0
10 Роменський 4152 4134 18 0 0 0 0
11 Середино-Будський 4946 153 565 4228 1299 1596 1333
12 Сумський 1134 804 127 203 164 39 0
13 Тростянецький 1020 767 166 87 87 0 0
14 Шосткинський 1791 158 335 1298 565 401 332
15 Ямпільський 1388,8 55 330 1003,8 592,8 306 105
ВСЬОГО: 59858,9 42430,1 6818 10610,8 5661,8 3129 1820

Наявність осушених земель по районах Сумської області станом на 01.01.2017 року:

№ п/п Район Всього земель, тис.га В тому числі із закритим дренажем Із них ріллі
1 Білопільський 1,9 1,8 1,1
2 Буринський 8,7 8,1 5,0
3 Великописарівський 2,3 2,2 1,2
4 Глухівський 4,5 1,8 0,2
5 Конотопський 20,7 10,6 5,1
6 Краснопільський 2,2 1,1 0,1
7 Кролевецький 9,3 2,1 1,4
8 Лебединський 3,8 0,6 0,2
9 Липоводолинський 0,3 0,3 0,2
10 Недригайлівський 3,9 3,8 3,3
11 Охтирський 2,9 2,9 1,4
н Путивльський 17 4,3 2,0
13 Роменський 7,1 3,8 3,8
14 Середино-Будський 9,9 6,5 2,8
15 Сумський 2,9 1,9 0,8
16 Тростянецький 1,3 0,8 0,2
17 Шосткинський 4,2 1,3 1,3
18 Ямпільський 3,7 1,7 1,0
По області 106,6 55,6 31,2