Головна

Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області (РОВР у Сумській області) є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (Держводагентство).

РОВР у Сумській області у межах своїх повноважень відповідно до законодавства забезпечує на території Сумської області у межах басейну Дніпра та суббасейну Десни реалізацію державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання щодо забезпечення населення та галузей економіки водними ресурсами.

РОВР у Сумській області здійснює функції з експлуатації водних об’єктів, гідротехнічних споруд, державної меліоративної мережі в межах Сумської області. РОВР у Сумській області є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

РОВР у Сумській області є правонаступником Сумського обласного управління водних ресурсів.

Адреса: 40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27, тел/факс: (0542) 77-01-96,
E-mail: sumy_rovr@davr.

 

 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД“ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗЕМЛЯНИ”