Структура РОВР у Сумській області


Начальник – Гордійко Олексій Петрович, контактний телефон (0542)61-12-94,
електронна адреса: sumy_rovr@davr.gov.ua

 Заступник начальника – Вакарчук Олена Василівна, контактний телефон (0542)77-03-99,
електронна адреса: sumy_rovr@davr.gov.ua, vvr_sumyrovr@davr.gov.ua

Відділ водних відносин та басейнової  взаємодії 
Начальник відділу – Анісімова Аліна Сергіївна, контактний телефон (0542) 77-02-41,
 контактний телефон (0542) 77-03-99,
 електронна адреса: vvr_sumyrovr@davr.gov.ua
 Основні завдання та функції:
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Сумської області за басейновим принципом;
 • участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 • визначення потреби населення та галузей національної економіки у водних ресурсах, розробка пропозицій щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства у межах Сумської області в басейновому розрізі;
 • розробка заходів щодо екологічного оздоровлення річок басейну Дніпра, участь у їх реалізації, а також координація роботи щодо спостереження за станом цих водних об’єктів, гідротехнічних споруд на них та надання в межах повноважень пропозицій до програм соціально-економічного розвитку регіону.

Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод
Начальник відділу – Гречана Анна Михайлівна, контактний телефон (0542) 77-02-41,
 електронна адреса: vvr_sumyrovr@davr.gov.ua
 Основні завдання та функції:
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Сумської області за басейновим принципом;
 • участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 • збір та узагальнення даних для ведення державного обліку вод, водного кадастру;
 • приймання звітів про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна) та узагальнення результатів державного обліку водокористування на території Сумської області;
 • аналіз інформації про обсяги водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використання води водокористувачами всіх галузей економіки у межах Сумської області в басейновому розрізі.

Відділ техногенно-екологічної безпеки та розробки режимів
Начальника відділу – Чайка Анна Миколаївна, контактний телефон (0542) 77-03-99,
електронна адреса: vvr_sumyrovr@davr.gov.ua
Основні завдання та функції:
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Сумської області за басейновим принципом;
 • здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах Сумської області;
 • розробка режимів роботи водних об’єктів та надання пропозицій територіальному органу Держводагентства стосовно їх затвердження;
 • надання пропозицій БУВР середнього Дніпра для ініціювання та внесення на розгляд Міжвідомчій комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ, розташованих у межах середніх річок Сумської області;
 • збирання, узагальнення та аналіз даних про водогосподарську та гідрологічну обстановку в межах Сумської області та надання оперативної інформації Деснянському БУВР, БУВР середнього Дніпра та Кризовому центру Держводагентства;
 • розгляд у межах повноважень звернення громадян з питань управління, використання, охорони, відтворення водних ресурсів та земель водного фонду.

Відділ з управління інфраструктурою
Начальника відділу – Сесенко Олександр Михайлович, контактний телефон (0542) 77-01-98,
електронна адреса: expl_sumyrovr@davr.gov.ua
Основні завдання та функції:
 • участь у проведенні огляду водогосподарських систем та споруд, складанні дефектних відомостей і актів на необхідність виконання поточних та капітальних ремонтів меліоративних систем, внесення пропозицій щодо реконструкції або підвищення технічного рівня меліоративних систем;
 • реалізація заходів щодо здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;
 • організація роботи з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративної та іншої техніки;
 • контроль за раціональним використанням бюджетних коштів на експлуатацію, капітальний та поточний ремонт меліоративної та іншої техніки, утримання майстерень, гаражів, технічних територій, розвиток виробничих баз;
 • організація своєчасної підготовки осушувальних систем до вегетаційного періоду, підготовка та подання звітності до Держводагентства України по цьому питанню;
 • розробка проектно-кошторисної документації на ремонт, реконструкцію, будівництво та технічне вдосконалення водогосподарських об’єктів у терміни, передбачені договорами.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Головний бухгалтер Скляренко Ірина Олексіївна, контактний телефон (0542) 77-02-27,
електронна адреса: buh_sumyrovr@davr.gov.ua
Основні завдання та функції:
 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності РОВР у Сумській області та складання звітності;
 • відображення в документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності в підвідомчих установах.

Відділ господарського забезпечення
Начальник відділу – Дудник Григорій Володимировичконтактний телефон (0542) 77-02-27,
електронна адреса: sumy_rovr@davr.gov.ua
Основні завдання та функції:
 • господарське забезпечення, обслуговування та підтримання у належному стані будівель, приміщень та їх обладнання (ліфтів, освітлення, систем опалення, вентиляції тощо);
 • організація проведення ремонтних робіт та контроль за якістю їх виконання;
 • здійснення робіт з упорядкування, озеленення та прибирання територій і службових приміщень, забезпечення відповідного дизайну в оформленні фасадів будівель, холів та інших приміщень;
 • виконання протипожежних заходів та утримання у справному стані пожежного інвентарю.

Відділ економіки
Начальник відділу Кадуріна Ольга Василівна, контактний телефон (0542) 77-02-22,
електронна адреса: eko_teh_sumyrovr@davr.gov.ua
Основні завдання та функції:
 • реалізація державних, регіональних програм, які стосуються діяльності водогосподарського комплексу, у частині організації і вдосконалення економічної та аналітичної роботи;
 • координація та контроль за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих організацій, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів;
 • забезпечення проведення державної політики у сфері соціально-трудових відносин і регулювання оплати праці, додержання штатної дисципліни структурними підрозділами як апарату, так і підпорядкованими організаціями;
 • організація роботи по вдосконаленню структури апарату РОВР у Сумській області, розробка штатних розписів згідно з діючими схемами посадових окладів, надбавок і доплат;
 • забезпечення складання, узагальнення та своєчасне подання відповідним органам встановленої звітності.

Служба правового забезпечення
Провідний юрисконсульт – Славгородська Оксана Василівна, контактний телефон (0542) 77-01-90,
електронна адреса: sumy_rovr@davr.gov.ua
Основні завдання та функції:
 • забезпечення правильного застосування в РОВР у Сумській області нормативно-правових актів та інших документів;
 • розробка та участь у розробці проектів наказів та інших документів з питань діяльності РОВР у Сумській області;
 • забезпечення своєчасного оформлення та подання на державну реєстрацію змін до установчих документів РОВР у Сумській області;
 • участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань;
 • організація претензійної та позовної роботи РОВР у Сумській області, аналіз її результатів;
 • організація та проведення роботи, спрямованої на підвищення рівня правових знань працівників РОВР у Сумській області, роз’яснення практики застосування законодавства, надання консультацій з правових питань.

Служба управління персоналом
Провідний фахівець з підготовки кадрів – Колеганова Світлана Іванівна, контактний телефон (0542) 77-01-96,
електронна адреса: sumy_rovr@davr.gov.ua
Основні завдання та функції:
 • ведення обліку особового складу РОВР у Сумській області, його підрозділів згідно з формами первинної облікової документації;
 • оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів начальника РОВР у Сумській області;
 • формування і ведення особових справ працівників, внесення змін, пов’язаних з трудовою діяльністю;
 • ведення обліку надання відпусток працівникам РОВР у Сумській області, здійснення контролю за складанням і додержанням графіків чергових відпусток;
 • складання річних планів навчання та організація навчання з підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів та фахівців у Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства у м. Києві;
 • здійснення контролю за станом трудової дисципліни в РОВР у Сумській області та додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • складання встановленої звітності про роботу з кадрами.

Провідний інженер з охорони праці – Хричов Віктор Миколайович, контактний телефон (0542) 77-02-22,

електронна адреса: expl_sumyrovr@davr.gov.ua

Основні завдання та функції:

 • контроль за дотриманням вимог законодавства, правил та норм охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;
 • участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму та професійних захворювань, а також в розробці заходів по їх запобіганню та усуненню;
 • контроль за організацією безпечних та нешкідливих умов праці працівників РОВР у Сумській області, підвідомчих МУВГ;
 • контроль за станом та застосуванням засобів індивідуального та колективного захисту, контроль за забезпеченням підвідомчих організацій плакатами, знаками безпеки, програмами по навчанню та інструктажу робітників;
 • координація діяльності підвідомчих МУВГ з питань охорони праці та відповідальність за збір, узагальнення, своєчасне складання та подання звітності з охорони праці та безпеки дорожнього руху;
 • організація навчання працівників робітничим професіям (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації) у технічній школі.

Провідний інженер з публічних закупівель – Вережанська Ганна Анатоліївна, контактний телефон (0542) 77-02-27,
електронна адреса: buh_sumyrovr@davr.gov.ua
Основні завдання та функції:
 •  складає та затверджує річний план закупівель;
 • здійснює вибір процедури закупівелі і проводить її, забезпечив рівні умови для всіх учасників та об`єктивний і чесний вибір переможця;
 • забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;перевіяє відповідність договорів казначейським вимогам,а також аналізує виконання укладених договорів.

Провідний документознавець – Макаренко Альона Олексіївна, контактний телефон (0542) 77-02-22,

електронна адреса: sumy_rovr@davr.gov.ua
 • ведення діловодства відповідно до єдиного порядку документування і роботи з документами, контроль за його дотриманням у структурних підрозділах РОВР у Сумській області;

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою – Борщенко Олександр Іванович, контактний телефон (0542) 77-02-22,
електронна адреса: zmy_sumyrovr@davr.gov.ua
Основні завдання та функції:
 • висвітлення подій та заходів, що відбуваються в РОВР у Сумській області, на сайті та в соціальних мережах, підкріплення їх фотозвітами, встановлення контактів з громадськістю на всіх рівнях, підтримка зв’язків зі ЗМІ, контроль контенту сайту РОВР у Сумській області та сторінок у соціальних мережах;
 • контроль за достовірністю, правильністю та чіткістю інформації, що публікується;
 • відстеження достовірності, правильності та чіткості інформації, що публікується.

Лабораторія моніторингу вод та грунтів
Завідувач лабораторії – Ярошенко Олена Леонідівна, контактний телефон (0542) 77-02-36,
електронна адреса: expl_sumyrovr@davr.gov.ua
Основні завдання та функції:
 • контроль якості поверхневих, підземних (ґрунтових) і зворотних (дренажних, стічних) вод за хімічними і радіологічними показниками;
 • участь у розслідуванні випадків аварійного забруднення водних об’єктів шляхом відбору проб та виконання вимірювань;
 • освоєння та впровадження нових чинних МВВ для визначення показників об’єктів вимірювання;
 • складання заявок на придбання необхідних засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, нормативних документів, стандартних зразків властивостей речовин і матеріалів, хімічних реактивів, мірного посуду тощо.

Боромлянська експлуатаційна дільниця
Начальник дільниці – Швед Володимир Борисович, контактний телефон (05458) 6-81-60,
електронна адреса: 21102058@mail.gov.ua

Кролевецька експлуатаційна дільниця
Начальник дільниці – Ковбаса Віктор Володимирович, контактний телефон (05453) 5-17-68,
електронна адреса: krol-muvg@davr.gov.ua

Клевенcька експлуатаційна дільниця
Начальник дільниці – Гедерим Юрій Юрійович, контактний телефон (05442)5-25-87,
електронна адреса: 21100728@mail.gov.ua

Конотопcька експлуатаційна дільниця
Начальник дільниці – Омельченко Віктор Миколайович, контактні телефони (05447) 6-47-18, (05447) 7-15-21,
електронна адреса: 21100728@mail.gov.ua