Послуги

Перелік послуг, які надаються Регіональним офісом водних ресурсів у Сумській області та його підвідомчими організаціями на замовлення юридичних та фізичних осіб:

Обстеження господарських об’єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу вод;

Надання консультацій щодо організації обстеження місць складування промислових та побутових відходів з наданням рекомендацій стосовно зменшення їх шкідливого впливу на водні об’єкти;

Підготовка та видача юридичним та фізичним особам в установленому порядку технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду та об’єктах меліорованих систем;

Надання довідок і рекомендацій щодо водогосподарської обстановки на водних об’єктах та меліоративного стану зрошувальних і осушувальних земель з прилеглими територіями;

Аналіз проектних матеріалів щодо визначення в натурі (на місцевості) меж земель водного фонду з підготовкою відповідних висновків та рекомендацій, ступеня впливу на водне середовище запроектованих споруд;

Узгодження лімітів використання води для вторинних водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування без оформлення відповідних дозволів, при укладанні договорів на поставку води з первинними користувачами;

Організація і проведення науково-практичних конференцій, практичних семінарів, нарад з проблем водокористування, експлуатації об”єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу та додержання водного законодавства;

Інформаційні послуги з питань функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, використання земель водного фонду, забезпечення нормативними документами, довідковою літературою;

Консультації з питань підготовки матеріалів для отримання дозволів на спецводокористування;

Видача розрахунків та рекомендацій з питань обгрунтування потреби у воді та оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів;

Лабораторне визначення якості підземних поверхневих і стічних вод;

Проведення агрохімічного обстеження земель сільськогосподарського призначення;

Визначення агрохімічних та фізико-хімічних показників родючості грунтів;

Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської меліоративної мережі, споруд, систем дренажу, водойм; обкошування відкритих осушувальних каналів і чистка їх від замулення механізмами;

Складання проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію невеликих об’єктів зрошувальнихї і осушувальних систем, ремонтних робіт, проведення протиповеневих, культуртехнічних та інших робіт;

Будівництво ставків та водойм, гідротехнічних споруд, осушувальних та зрошувальних систем;

Подача води юридичним і фізичним особам для зволоження меліорованих сільгоспугідь;

Надання консультацій по обслуговуванню внутрішньогосподарських меліоративних систем;

Водовідведення з територій, що затоплюються;

Послуги з використанням вантажо-підіймальних пристроїв та транспортних засобів;

Екскаваторні, бульдозерні, скреперні роботи;

Послуги, пов’язані з ремонтом  машин і механізмів, виконання робіт ремонтно-механічними, деревообробними майстернями з використанням транспортних засобів та засобів зв’язку, які перебувають на балансі водогосподарських установ та організацій;

Передача в оренду нежитлових приміщень.

 

Технічний відділ на договірних умовах надає послуги (тел. 0542-770196) :

  • Розробка паспортів водних об’єктів;
  • Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт систем осушуваного та зрошуваного землеробства, ставків, водойм, гідротехнічних і протипаводкових споруд, розчищення русел річок і струмків.

 

Платні послуги  лабораторії моніторингу вод (тел. 0542-770236) :

Перелік показників якості вод, по яким можуть виконуватися аналізи:

 

Температура (в градусах)

Запах (в балах)

Кольоровість (в градусах)

Прозорість (в см)

Сухий залишок, мг/дм3

Завислі речовини, мг/дм3

Водневий показник (pH)

Лужність, мг-екв/дм3

Жорсткість, мг-екв/дм3

Кальцій, мг/дм3

Магній, мг/дм3

Амоній солевий, мг/дм3

Нітрити, мг/дм3

Нітрати, мг/дм3

Хлориди, мг/дм3

Сульфати, мг/дм3

Розчинений кисень, мгО2/дм3

Біохімічне поживання кисню (БСК), мгО2/дм3

Хімічне споживання кисню (ХСК), мгО/дм3

Сірководень, мг/дм3

Залізо загальне, мг/дм3

Мідь, мг/дм3

Хром загальний, мг/дм3

Цинк , мг/дм3

Марганець, мг/дм3

Нафтопродукти, мг/дм3

Феноли, мг/дм3

СПАР, мг/дм3

Фосфати, мг/дм3

Фториди, мг/дм3

Бікарбонати, мг/дм3

Алюміній, мг/дм3

Кремній, мг/дм3

Ціни на аналізи, грн.:

Хімічний аналіз Орієнтовні ціни з ПДВ*
1) Для водокористувачів, які скидають неочищені стічні води в каналізаційні мережі

  • по 16 показникам
  • по 12 показникам
 

 

3246,50

2231,42

 

2) Для підземної води (по 14 показникам) 2649,82
3) Для дощових, талих (зливових) вод (по 14 показникам) 2740,51
4) Для орендарів водних об’єктів (рибалок) при скиді води                   (по 8 показниках) 1664,89
5) Для розроблення нормативів гранично допустимих концентрацій      (по 10 показниках) 2465,57
6) Для визначення якісного стану водного об’єкта (по 17 показникам) 2881,69

* ціни можуть змінюватись в залежності від коливань ринкової вартості хімреактивів та оплати комунальних послуг.

Вартість виконання хімічного аналізу може бути розрахована індивідуально для кожного замовника враховуючи його особисті потреби та кількість необхідних показників.

Вас радо зустрінуть та нададуть докладну інформацію за адресами:

м. Суми
Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області
вул. Г. Кондратьєва, 27, 3-й поверх, кім. 311,
т. (0542) 77-01-96, (0542) 61-12-94,
e-mail: sumy_rovr@davr.gov.ua

м. Суми
Лабораторія моніторингу вод та грунтів РОВР у Сумській області
вул. Г. Кондратьєва, 27, 8-й поверх, кім. 804,
т. (0542) 77-02-36
e-mail: expl_sumyrovr@davr.gov.ua

с. Боромля Тростянецького району
Боромлянська експлуатаційна дільниця РОВР у Сумській області
вул. Першотравнева, 24,
т. (05458) 6-81-60
e-mail: 21102058@mail.gov.ua

с. Новослобідське Путивльського району
Клевенське експлуатаційна дільниця РОВР у Сумській області
т. (05442) 5-25-87
e-mail: 21100728@mail.gov.ua

м. Конотоп
Конотопське експлуатаційна дільниця РОВР у Сумській області
вул. Вирівська, 15,
т. (0247) 6-47-18,
e-mail: mr_kmuvg@davr.gov.ua

м. Кролевець
Кролевецьке експлуатаційна дільниця РОВР у Сумській області
вул. Транспортна, 17,
т. (05453) 5-17-68
e-mail: krol-muvg@davr.gov.ua