ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області

                 Кому Начальнику РОВР у Сумській області Гордійку О.П.

Реквізити запитувача

(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації;

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб;

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон.)

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

або

Загальний опис інформації, що запитується (Загальний опис інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом (Вказати номер факсу)
Електронною поштою (Вказати E-mail)
В усній формі (Вказати номер телефону)
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту, підпис

Запит надсилається на юридичну адресу РОВР у Сумській області поштою, електронною поштою, факсом або передається відповідальній особі.

Запит розглядається у строки, визначені ст.20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.