Лабораторія моніторингу вод та грунтів

Лабораторія моніторингу вод та грунтів входить до складу Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області. Лабораторія визнана компетентною у сфері визначення показників якості поверхневих, підземних і зворотних вод та має Свідоцтво №LB/09/18 чинне до 17.09.2020 року. Може виконувати гідрохімічні вимірювання  у відповідності до сфери технічної компетентності  по 34 показниках у поверхневих,  підземних та зворотних (дренажних та стічних) водах.

Основний напрямок у роботі це здійснення державного моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах.

Пункти спостережень та періодичність відборів проб визначені  наказом Держводагентства від 18.01.2019 р. №30.

№ п/п Назва водного об’єкту та пункту спостереження Період відбору проб
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 р. Псел, ліва притока р. Дніпро

528 км, с. Миропілля, Краснопільський р-н, а/д міст

березень липень вересень жовтень
2 р. Ворскла, ліва притока р. Дніпро

348 км, смт. Велика Писарівка, а/д міст

березень липень вересень жовтень
3 р. Ворсклиця, права притока р.Ворскла

51 км, с. Пожня, Великописарівський р-н, а/д міст

березень липень вересень жовтень
4 р. Бобрик, права притока р. Десна

9 км, м. Середина-Буда, нижче очисних споруд, а/д міст

лютий червень вересень листопад
5 р. Клевень, ліва притока р. Сейм

72 км с. Заруцьке, Глухівський р-н, міст

лютий червень вересень листопад
6 р. Сейм, ліва притока р. Десна

230 км, с. Піски, Буринський р-н

лютий червень вересень листопад

До вашої уваги також інтерактивні карти України:

 

 

Крім того лабораторія моніторингу вод надає  платні послуги  на замовлення юридичних та фізичних осіб:

Перелік показників якості вод, по яким можуть виконуватися аналізи

Температура (в градусах)

Запах (в балах)

Кольоровість (в градусах)

Прозорість (в см)

Сухий залишок, мг/дм3

Завислі речовини, мг/дм3

Водневий показник (pH)

Лужність, мг-екв/дм3

Жорсткість, мг-екв/дм3

Кальцій, мг/дм3

Магній, мг/дм3

Амоній солевий, мг/дм3

Нітрити, мг/дм3

Нітрати, мг/дм3

Хлориди, мг/дм3

Сульфати, мг/дм3

Розчинений кисень, мгО2/дм3

Біохімічне поживання кисню (БСК), мгО2/дм3

Хімічне споживання кисню (ХСК), мгО/дм3

Сірководень, мг/дм3

Залізо загальне, мг/дм3

Мідь, мг/дм3

Хром загальний, мг/дм3

Цинк , мг/дм3

Марганець, мг/дм3

Нафтопродукти, мг/дм3

Феноли, мг/дм3

СПАР, мг/дм3

Фосфати, мг/дм3

Фториди, мг/дм3

Бікарбонати, мг/дм3

Алюміній, мг/дм3

Кремній, мг/дм3

Ціни на аналізи, грн.:

Хімічний аналіз Орієнтовні ціни з ПДВ*
1) Для водокористувачів, які скидають неочищені стічні води в каналізаційні мережі

–         по 16 показникам

–         по 12 показникам

 

 

2433,14

1615,82

2) Для підземної води (по 14 показникам) 2133,85
3) Для дощових, талих (зливових) вод (по 14 показникам) 1995,43
4) Для орендарів водних об’єктів (рибалок) при скиді води (по 8 показниках) 1351,78
5) Для розроблення нормативів гранично допустимих концентрацій                           (по 10 показниках) 1914,48
6) Для визначення якісного стану водного об’єкта (по 17 показникам) 2306,94

 

* ціни можуть змінюватись в залежності від коливань ринкової вартості хімреактивів та оплати комунальних послуг.

Вартість виконання хімічного аналізу може бути розрахована індивідуально для кожного замовника враховуючи його особисті потреби та кількість необхідних показників.

 

 

 

 

Лабораторія оснащена сучасними спектрофатометрами КФК-3 «ЗОМЗ», Фотометром -1200, Експерт-003 .

 

 

 

 

Нафтопродукти вимірюються аналізатором вмісту нафтопродуктів АН-2 з високим ступенем точності.

 

Лабораторія проводить контроль якості стічних вод промислових підприємств забруднювачів Сумської області, які скидають свої стоки як у систему міської каналізаційної системи так і в відкриті поверхневі водойми. Ця робота проводиться відповідно укладеним договорам з зацікавленими юридичними та фізичними особами.