Конотопське міжрайонне управління водного господарства

 

 

Згідно наказу Державного агентства водних ресурсів України від 17.06.2020 №553 “Про реорганізацію Конотопського МУВГ” Конотопське міжрайонне управління водного господарства знаходиться в стадії реорганізації шляхом приєднання до Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області.

 

 

 

 

Конотопське міжрайонне управління водного господарства  є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління,  використання  та  відтворення  поверхневих  водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України,  постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, наказами, дорученнями, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства, Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області, Положенням про управління.

Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Конотопського, Роменського, Недригайлівського і Липоводолинського районів Сумської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки цих районів  водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України, гербову печатку зі своїм найменуванням.

Найменування та юридична адреса Управління:

Повна назва – Конотопське міжрайонне управління водного господарства .

Скорочена назва – Конотопське МУВГ .

Юридична адреса: 41612, місто Конотоп  вул. Вирівська, № 15.

т. (05447) 6-47-18, факс (05447) 7-15-21,   e-mail:mr_kmuvq@davr.gov.ua

Начальник управління: Омельченко Віктор Миколайович

 

Структура управління

 

Історична довідка та корисна інфомація про управління.

Конотопське міжрайонне управління водного господарства  було створено в 1937 році і обслуговувало, в свій час, тільки одну систему на річці «Ромен», розміщувалося в місті Ромни Cумської області і називалося Роменським управлінням експлуатації осушувальних систем. В 1947 році управління експлуатації, зона обслуговування якого значно виросла, було переведено в місто Конотоп Сумської області, де знаходиться й дотепер.

Оскільки управління експлуатації стало обслуговувати осушувальні системи на території всієї Сумської області (а також частково і Чернігівської), згідно з рішенням Виконкому Сумської обласної Ради народних депутатів від 27 березня 1959 року № 236 воно отримало назву Сумське управління експлуатації осушувальних систем Сумського облмеліоводгоспу.

Враховуючи те, що зона діяльності Сумського управління експлуатації осушувальних систем і площа обслуговування осушувальних земель значно виросла і складала 54,4 тис. га, а в перспективі було заплановане подальше розширення площі осушення до 105 тис. га, Мінводгоспом УРСР було дозволено провести розподіл на два управління: Сумське управління осушуваних систем і Клевенське управління осушуваних систем.

Юридично розподіл було оформлено  наказом Сумського облводгоспу від 03.02.1969 року за № 14, який вийшов на наказ Мінводгоспу УРСР  від 25.12.1968 року № 754.

В зв`язку з тим, що в місті Конотоп було закінчено будівництво виробничої бази, рішенням Виконкому Сумської обласної Ради депутатів від 11.04.1972 року за № 167 Сумське управління осушувальних систем  отримало назву Конотопське управління осушуваних систем.

В 2005 році Конотопське управління осушувальних систем було перейменоване в Конотопське міжрайонне управління водного господарства.

Конотопське міжрайонне управління водного господарства є державною організацією, підпорядковане Регіональному офісу водних ресурсів у Сумській області .

Конотопське МУВГ обслуговує меліоративні системи на території чотирьох районів Сумської області – Конотопський, Роменський, Недригайлівський та Л.Долинський, на території яких знаходиться чотирнадцять міжгосподарських осушувальних систем площею 19,721 тис. га.

Загальна площа осушених земель по управлінню складає 32,0 тис. га. В тому числі 18,2 тис. га. осушено закритим гончарним дренажем, площа систем з двостороннім регулюванням складає 21,4 тис. га. Загальна довжина відкритої мережі – 362 км. Кількість працюючих – 87 чоловік.

 

Основні завдання, які виконує управління:

  1. експлуатація меліоративних систем і регулювання водно-повітряного режиму осушуваних систем;
  2. ремонт гідротехнічних споруд;

Фінансування ремонтно-доглядових робіт на міжгосподарській меліоративній мережі проводиться за рахунок державного бюджету.

На договірних засадах виконуються ремонтні роботи на внутрішньогосподарській мережі, будівництво природоохоронних об`єктів. Управлінням надаються також інші платні послуги.