Осушувальні системи

Сумська область займає крайню північно-східну частину території України. Більша частина області розташована на лівому березі Дніпровсько–Донецької западини і тільки на крайньому північному сході в межах Середньо–Російської височини. Визначальним фактором розвитку меліорації в Сумській області є природно-кліматичні умови, в першу чергу перезволоження (заболочення), тобто будівництво осушувальних систем, яке розпочалось в області понад 100 років тому.

Всього в області осушення проведене на площі 106,6 тис.га, в тому числі ріллі 31,2 тис.га, сіножатей 49,4 тис.га, пасовищ – 16,0 тис.га, багаторічних насаджень та інших угідь 10 тис.га. Двобічне регулювання водного режиму передбачено на площі 72,9 тис.га, із них на площі 65,3 тис.га забезпечено гарантованою водоподачею за рахунок водосховищ і живого току річок. Закритим дренажем осушено 55,6 тис.га. Осушені землі розташовані в 18 районах області. Для своєчасного пропуску весняної повені і підтримання оптимальних рівнів води в вегетаційний період на осушених площах побудовано 3350,7 км відкритих осушувальних каналів, в тому числі 1329 км міжгосподарського значення, 3072 шт. гідротехнічних споруд, в тому числі 948 шт. міжгосподарських, із них 1250 шлюзів-регуляторів, в тому числі 253 шт. міжгосподарських, 25,3 тис. км закритої внутрішньогосподарської осушувальної мережі. Всі міжгосподарські канали, гідротехнічні споруди, водосховища знаходяться на балансі чотирьох міжрайонних управлінь водного господарства, які їх обслуговують і підтримують в робочому стані.

Внутрішньогосподарські канали, гідротехнічні споруди і закритий дренаж знаходяться у комунальній власності місцевих рад і закріплені рішеннями місцевих органів самоврядування за землекористувачами на правах повного господарського відання (оперативного управління).

В області налічується 55 міжгосподарських осушувальних систем площею 69,8 тис.га, що становить 65% від загальної площі осушення. Найбільшими осушувально-зволожувальними системи є “Клевень” – площею 11,5 тис. га, “Ромен” – 9,2 тис. га, “Молч” – 6,6 тис. га.

Управління водогосподарським комплексом області здійснює Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області (РОВР у Сумській області), який підпорядковується Держводагентству України. До складу РОВР у Сумській області з правом юридичної особи входять три міжрайонні управління водного господарства: Клевенське Конотопське та Кролевецьке.

У підрозділах РОВР працюють 327 кваліфікованих фахівців, налічується 139 одиниць  техніки,   в т. ч. екскаваторів – 9 шт.,       бульдозерів – 14 шт., тракторів 22 шт., 33 одиниці вантажного автотранспорту, що дозволяє своєчасно здійснювати комплекс робіт по експлуатації меліоративних систем та водогосподарських споруд міжгосподарського значення.

Загальна балансова вартість міжгосподарських меліоративних фондів складає 201,2 млн грн.

Кадровий і технічний потенціал управлінь дозволяє виконувати експлуатаційні заходи не тільки на міжгосподарській меліоративній мережі, а і на внутрішньогосподарській по прямих договорах з землекористувачами.

Інформація про меліоративний стан осушених земель Сумської області:

I. Фактори, які впливають на меліоративний стан та зміну рівнів ґрунтових вод на осушувальних системах.

I.1.Кліматичні умови.

Вегетаційний період 2017 року відрізнявся нестійкою погодою: значними коливаннями температури повітря та частими зливовими дощами.

I.2.Гідрогеологічні умови меліорованих земель.

Більша частина Сумської області знаходиться в межах лівобережної Дніпровсько-Донецької западини. Лише на північному сході області простежуються відроги Середино-Руської височини, до якої приурочені найбільші абсолютні відмітки поверхні.

В цілому ця територія являє собою полігенну рівнину, в межах якої виділяються наступні типи рельєфу: різні за віком акумулятивні рівнини, водно-льодовикова акумулятивна рівнина, еолово-делювіальні (лесові) акумулятивні і акумулятивно-денудаційні рівнини. Рельєф області має, в основному, рівнинний характер.

Річкова мережа подана численними річками: Знобівка, Шостка, Ромен, Реть, Клевень, Боромля, Сейм, Свига, Псел, Сула, Ворскла та інші. Найбільш значимими є Десна, Сейм, Псел. Заплави річок переважно двосторонні, шириною від 200м до 2-3км. Осушувальні системи розташовані в заплавах річок, а також в межах неогенових і всіх четвертинних терас.

II. Зміни положення рівнів ґрунтових вод на осушувальних системах.

На середину вегетаційного періоду станом на 30 червня 2019 року рівні ґрунтових вод на заплавах річок знаходились в основному на глибині від 0,7 м до 1,3 м.

Площі з неглибоким (до 0,5 м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили 1779 га, що менше, ніж у минулому році на 2292 га.

На підвищених ділянках осушувальних систем, розташованих у Недригайлівському та Буринському районах, рівні опустились на глибину до 1,5 – 2,0 м.

Площі осушуваних угідь з глибоким (більше 1,5м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили 8909,6 га, що на 2390,2 га більше, ніж у минулому році.

Землі із заляганням РГВ від 0,75 до 1,5 м склали 63808,9 га, що склало майже основну частину осушених земель (близько 67,0 %).

III. Оцінка меліоративного стану осушуваних угідь.

В цілому меліоративний стан на осушуваних угіддях області на середину вегетаційного періоду 2017 року не дуже відрізнявся у порівнянні з відповідним періодом 2018 року. Так сприятливий меліоративний стан склався на площі 18794 га, що складає 19,0% (у 2015 році 15,1 %) осушуваних угідь, а незадовільний на площі 9308 га. Незначні площі з незадовільним станом зустрічаються на ділянках осушувальних систем з внутрішньогосподарською мережею. Задовільний меліоративний стан склався на загальній площі 68,7 тис.га або на 71,0% осушених сільгоспугідь, у минулому році на 73,7 %.

IV. Висновки та пропозиції.

Площа осушуваних земель в області складає 96,8тис.га.

Рівні ґрунтових вод на осушувальних системах поступово знижувались протягом усього вегетаційного періоду.

На середину вегетаційного періоду площі з неглибоким (до 0,5 м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили1779 га, що менше ніж у минулому році на 2292 га. Площі з глибоким (більше 1,5 м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили близько 8909,6 га (8,0 %), що на2390, 2 га більше, ніж у минулому році.

Добрий меліоративний стан в 2017 році склався на площі 18,8 тис.га, що складає 19,0 % від усіх осушених сільгоспугідь. Задовільний меліоративний стан склався на площі 68,7 тис.га, або на 73,7 % осушених сільгоспугідь, а незадовільний – на площі 9,3 тис. га.

Для покращення меліоративного стану осушених угідь області потрібно проводити агротехнічні (глибоке розпушування, кротування, щілювання, тощо) та хімічні заходи, виконувати перезалуження випасів та сіножатей, відремонтувати гідротехнічні споруди, проводити очистку від мулу та рослинності гирла дренажних колекторів та каналів на площах, які знаходяться на балансі сільськогосподарських підприємств, сільських рад та фермерських господарств.

Оцінка меліоративного стану осушувальних сільськогосподарських угідь за 2019 рік.

 

№п/п Райони Наявність осушуваних
земель, тис. га
Розподіл осушуваних земель за меліоративним станом, тис. га
сприятливий задовільний незадовільний
всього в тому числі через
РГВ терміни
відводу
поверхневих
вод
РГВ +
терміни
відводу
поверхневих
вод
1 Білопільський 1,9 0,6 1,3 0 0 0 0
2 Буринський 8,5 3,5 5,0 0 0 0 0
3 Великописарівський 2,2 0,4 1,8 0 0 0 0
4 Глухівський 3,8 1,3 2,5 0 0 0 0
5 Конотопський 17,9 7,0 9,3 1,6 1,6 0 0
6 Краснопільський 2,1 0,5 1,6 0 0 0 0
7 Кролевецький 8,7 3,1 3,5 2,1 2,1 0 0
8 Лебединський 3,7 0,7 2,1 0,9 0,9 0 0
9 Липоводолинський 0,2 0 0,2 0 0 0 0
10 Недригайлівський 3,9 2,4 1,5 0 0 0 0
11 Охтирський 2,9 1,1 1,8 0 0 0 0
12 Путивльський 13,8 3,4 5,1 5,3 5,3 0 0
13 Роменський 6,6 2,1 4,5 0 0 0 0
14 Середино-Будський 9,6 3 6,6 0 0 0 0
15 Сумський 2,9 0,9 2,0 0 0 0 0
16 Тростянецький 1,2 0,3 0,7 0,2 0,2 0 0
17 Шосткинський 3,7 1,5 2,2 0 0 0 0
18 Ямпільський 3,2 1,2 2,0 0 0 0 0
ВСЬОГО: 96,8 33,0 53,7 10,1 10,1 0 0
V. Кислотність грунтів
За період минулих років кислотно-меліоративний стан ґрунтів дещо змінився. Відбулось збільшення нейтральних, сприятливих для сільськогосподарського виробництва земель на 187 га(12,5%) від 1491 до 1678 га; площа кислих ґрунтів незначно зменшилась на 126 га, або на 5,1% причому вібдувся перерозподіл за ступенем кислотності: площа дуже сильно кислих ґрунтів  зменшилась на 40 га, сильно кислих збільшилась на 127 га, середньо кислих відповідно теж збільшилась на 105 га, а середньо кислих відповідно зменшилась на 194 га, також на 63 га зменшилась площа слабо кислих, а дуже слабо кислих збільшилась на 44 га.У 2016 році було проведено кислотне обстеження осушувальних земель на площі 12,3 тис.га на 16 осушувальних системах в 8 районах області, при цьому повторне кислотне обстеження проведене на площі 11,25 тис.га, первинне на площу 0,75 тис.га. За даними проведених досліджень кислі ґрунти займають площу 2,34 тис.га (19,0%), нейтральні – 1,68 тис.га (14,0%), лужні – 8,28 тис.га (67,0%).

Площа лужних ґрунтів залишилась без змін 7532 га, але при цьому теж відбувся перерозподіл за ступенем лужності: збільшилась площа дуже слабо лужних ґрунтів на 93 га, середньо лужних на 926 га, відповідно слабо лужних зменшилась на 56 га і сильно лужних теж зменшилась на 964 га.

Найбільше кислих ґрунтів виявлено на осушувальних системах розташованих в зоні Полісся в Середино-Будському, Кролевецькому, Шосткінському та Ямпільському районах.

Сприятлива екологічна оцінка реакції середовища виявлена на площі 1,68 тис.га (13,7%), задовільна на 4,59 тис.га (37,3%), незадовільна залишається на площі 6,04 тис.га (49,0%). Для покращення меліоративного стану кислих ґрунтів необхідно вносити мінеральні добрива у фізіологічно кислих та лужних формах, провести вапнування на площі 1023 га та гіпсування ґрунту на площі 4521 га.

Розподіл осушуваних земель за ступенем кислотності грунтів за 2019 рік
№ п/п Райони

Площа сільгоспугідь, обстежених в 2019 році

Розподіл осушуваних земель за ступенем кислотності, га
лужні нейтральні кислі
всього в тому числі:
Слабо кислі Середньо кислі Сильно кислі
1 Буринський 2591 2591
2 Конотопський 697 78 230 389 389
4 Краснопільський 1239 1014 194 31 31
5 Лебединський 1220 595 450 175 175
6 Недригайлівський 1738 1738
7 Охтирський 1280 1135 145
8 Путивльський 1660 1010 282 368 310 58
9 Середино-Будський 1874 123 377 1374 409 316 649
Всього: 12299 8284 1678 2337 1314 374 649

Наявність осушених земель по районах Сумської області станом на 01.01.2020 року:

№ п/п Район Всього земель, тис.га В тому числі із закритим дренажем Із них ріллі
1 Білопільський 1,9 1,8 1,1
2 Буринський 8,7 8,1 5,0
3 Великописарівський 2,3 2,2 1,2
4 Глухівський 4,5 1,8 0,2
5 Конотопський 20,7 10,6 5,1
6 Краснопільський 2,2 1,1 0,1
7 Кролевецький 9,3 2,1 1,4
8 Лебединський 3,8 0,6 0,2
9 Липоводолинський 0,3 0,3 0,2
10 Недригайлівський 3,9 3,8 3,3
11 Охтирський 2,9 2,9 1,4
н Путивльський 17 4,3 2,0
13 Роменський 7,1 3,8 3,8
14 Середино-Будський 9,9 6,5 2,8
15 Сумський 2,9 1,9 0,8
16 Тростянецький 1,3 0,8 0,2
17 Шосткинський 4,2 1,3 1,3
18 Ямпільський 3,7 1,7 1,0
По області 106,6 55,6 31,2