Осушувальні системи

Сумська область займає крайню північно-східну частину території України. Більша частина області розташована на лівому березі Дніпровсько–Донецької западини і тільки на крайньому північному сході в межах Середньо–Російської височини. Визначальним фактором розвитку меліорації в Сумській області стали природно-кліматичні умови, в першу чергу перезволоження (заболочення). Будівництво осушувальних систем в області розпочалось понад 100 років тому.

Всього в області осушення проведене на площі 106,6 тис.га, в тому числі ріллі 31,2 тис.га, сіножатей 49,4 тис.га, пасовищ – 16,0 тис.га, багаторічних насаджень та інших угідь 10 тис.га. Двобічне регулювання водного режиму передбачено на площі 72,9 тис.га, із них на площі 65,3 тис.га забезпечено гарантованою водоподачею за рахунок водосховищ і живого току річок. Закритим дренажем осушено 55,6 тис.га. Осушені землі розташовані в 18 районах області. Для своєчасного пропуску весняної повені і підтримання оптимальних рівнів води в вегетаційний період на осушених площах побудовано 3350,7 км відкритих осушувальних каналів, в тому числі 1329 км міжгосподарського значення, 3072 шт. гідротехнічних споруд, в тому числі 948 шт. міжгосподарських, із них 1250 шлюзів-регуляторів, в тому числі 253 шт. міжгосподарських, 25,3 тис. км закритої внутрішньогосподарської осушувальної мережі. Всі міжгосподарські канали, гідротехнічні споруди, водосховища знаходяться на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області, який їх обслуговує та підтримує у робочому стані. Внутрішньогосподарські канали, гідротехнічні споруди і закритий дренаж знаходяться у комунальній власності місцевих рад і закріплені рішеннями місцевих органів самоврядування за землекористувачами на правах повного господарського відання (оперативного управління).

В області налічується 55 міжгосподарських осушувальних систем площею 69,8 тис.га, що становить 65% від загальної площі осушення. Найбільшими осушувально-зволожувальними системи є “Клевень” – площею 11,5 тис. га, “Ромен” – 9,2 тис. га, “Молч” – 6,6 тис. га.

Управління водогосподарським комплексом області здійснює Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області (РОВР у Сумській області), який підпорядковується Держводагентству України.

У підрозділах Офісу працюють 212 кваліфікованих фахівців, налічується 139 одиниць  техніки,   в т. ч. екскаваторів – 9 шт.,       бульдозерів – 14 шт., тракторів 22 шт., 33 одиниці вантажного автотранспорту, що дозволяє своєчасно здійснювати комплекс робіт по експлуатації меліоративних систем та інших водогосподарських об’єктів державної форми власності.

Балансова вартість основних фондів складає 79,5 млн грн.

Кадровий і технічний потенціал управлінь дозволяє виконувати експлуатаційні заходи не тільки на міжгосподарській меліоративній мережі, а і на внутрішньогосподарській по прямих договорах з землекористувачами.

Коротка інформація про меліоративний стан осушених земель Сумської області:

I. Фактори, які впливають на меліоративний стан та зміну рівнів ґрунтових вод на осушувальних системах.

I.1.Кліматичні умови.

Вегетаційний період 2020 року відрізнявся нестійкою погодою: значними коливаннями температури повітря та незначними дощами.

I.2.Гідрогеологічні умови меліорованих земель.

Більша частина Сумської області знаходиться в межах лівобережної Дніпровсько-Донецької западини. Лише на північному сході області простежуються відроги Середино-Руської височини, до якої приурочені найбільші абсолютні відмітки поверхні.

В цілому ця територія являє собою полігенну рівнину, в межах якої виділяються наступні типи рельєфу: різні за віком акумулятивні рівнини, водно-льодовикова акумулятивна рівнина, еолово-делювіальні (лесові) акумулятивні і акумулятивно-денудаційні рівнини. Рельєф області має, в основному, рівнинний характер.

Річкова мережа подана численними річками: Знобівка, Шостка, Ромен, Реть, Клевень, Боромля, Сейм, Свига, Псел, Сула, Ворскла та інші. Найбільш значимими є Десна, Сейм, Псел. Заплави річок переважно двосторонні, шириною від 200м до 2-3км. Осушувальні системи розташовані в заплавах річок, а також в межах неогенових і всіх четвертинних терас.

II. Зміни положення рівнів ґрунтових вод на осушувальних системах.

На середину вегетаційного періоду станом на 30 червня 2020 року рівні ґрунтових вод на заплавах річок знаходились в основному на глибині від 0,7 м до 1,3 м.

Площі з неглибоким (до 0,5 м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили 1779 га, що менше, ніж у минулому році на 2292 га.

На підвищених ділянках осушувальних систем, розташованих у Конотопському районі, рівні опустились на глибину до 1,5 – 2,0 м.

Площі осушуваних угідь з глибоким (більше 1,5м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили 8909,6 га, що на 2390,2 га більше, ніж у минулому році.

Землі із заляганням РГВ від 0,75 до 1,5 м склали 63808,9 га, що склало майже основну частину осушених земель (близько 67,0 %).

III. Оцінка меліоративного стану осушуваних угідь.

В цілому меліоративний стан на осушуваних угіддях області на середину вегетаційного періоду 2020 року не дуже відрізнявся у порівнянні з відповідним періодом 2019 року. Так сприятливий меліоративний стан склався на площі 18794 га, що складає 19,0% (у 2015 році 15,1 %) осушуваних угідь, а незадовільний на площі 9308 га. Незначні площі з незадовільним станом зустрічаються на ділянках осушувальних систем з внутрішньогосподарською мережею. Задовільний меліоративний стан склався на загальній площі 68,7 тис.га або на 71,0% осушених сільгоспугідь, у минулому році на 73,7 %.

IV. Висновки та пропозиції.

Площа осушуваних земель в області складає 96,8тис.га.

Рівні ґрунтових вод на осушувальних системах поступово знижувались протягом усього вегетаційного періоду.

На середину вегетаційного періоду площі з неглибоким (до 0,5 м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили1779 га, що менше ніж у минулому році на 2292 га. Площі з глибоким (більше 1,5 м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили близько 8909,6 га (8,0 %), що на2390, 2 га більше, ніж у минулому році.

Добрий меліоративний стан в 2020 році склався на площі 18,8 тис.га, що складає 19,0 % від усіх осушених сільгоспугідь. Задовільний меліоративний стан склався на площі 68,7 тис.га, або на 73,7 % осушених сільгоспугідь, а незадовільний – на площі 9,3 тис. га.

Для покращення меліоративного стану осушених угідь області потрібно проводити агротехнічні (глибоке розпушування, кротування, щілювання, тощо) та хімічні заходи, виконувати перезалуження випасів та сіножатей, відремонтувати гідротехнічні споруди, проводити очистку від мулу та рослинності гирла дренажних колекторів та каналів на площах, які знаходяться на балансі сільськогосподарських підприємств, сільських рад та фермерських господарств.