Водні ресурси

Сумська область розташована в північній частині України. На півночі і сході вона межує з Брянською, Курською і Бєлгородською областями Російської Федерації, на півдні і південному сході – з Полтавською і Харківською, на заході – з Чернігівською областями України.

У гідрографічному відношенні Сумська область розташована в межах лівобережжя р. Дніпра. Ріки області відносяться до басейнів лівобережних притоків Дніпра – Десни (45,5%), Сули (18,6%), Псла (23,4%) та Ворскли (12,5%).

Річкова мережа області помірно розвинута, середня густота її становить 0,2-0,3 км/км2. Вона включає одну велику річку – Десну, що протікає по межі Сумської та Чернігівської областей на протязі 37 км, та середні річки – Сейм, Клевень, Сулу, Псел, Хорол і Ворсклу. Їх загальна довжина – 821 км. Крім того, в області налічується 366 малих річок загальною довжиною 4427 км.

До штучних водойм у Сумській області відносяться водосховища та ставки. В області налічується 40 водосховищ загальним повним об’ємом 31,79 млн.м3 та 2809 ставків загальним повним об’ємом 153,5 млн. м3. П’ять водосховищ розташовані на середніх ріках: чотири на Пслі при малих ГЕС та одне на Ворсклі. Усі вони руслові. Решта водосховищ розташовані на малих річках та струмках. 28 із них – руслові, 7 – заплавні. Наповнення переважної більшості водосховищ та майже всіх ставків відбувається за рахунок повеневих вод. В розташуванні ставків по території області є певна особливість. В північних районах області, в межах Полісся, а також у широких долинах рік Сейму та Ворскли, їх кількість значно менша, ніж на решті території області, де балкова мережа більш розвинена і умови для їх будівництва більш сприятливі.

Озер у Сумській області порівняно небагато і всі вони знаходяться у річкових долинах – у заплавах рік та на низьких надзаплавних терасах. Кількісно переважають заплавні озера – стариці, які утворилися в результаті переміщення річкових русел. Озера, що розташовані на низьких надзаплавних терасах, також являють собою залишки давніх річищ – давні стариці. Переважна більшість озер у Сумській області мають невелику площу водного дзеркала – до 10 га. Озер площею водного дзеркала понад 10 га налічується 22. Загальна площа озер в області 923 га, у тому числі площею понад 10 га – 473 га.

Прогнозні ресурси підземних вод у Сумській області становлять 1251,5 млн.м3 на рік, затверджені експлуатаційні запаси – 210,8 млн.м3 на рік. Водозабезпеченість підземними (артезіанськими) водами на одного жителя області становить 0,177 тис.м3 на рік. Основні водоносні горизонти на сході області поширені в верхньо- та нижньокрейдових відкладах, в центральних районах і на заході області – в палеогенових відкладах.

Забезпечення водними ресурсами Сумської області і її районів достатнє і більш-менш рівномірне. Як населення, так і усі галузі економіки області не відчувають проблем у забезпеченні як питною, так і технічною водою. Так, загальне споживання підземної (питної) води у області становить порядку 22% її експлуатаційних запасів. Використання поверхневої (технічної) води становить 2,0% поверхневого стоку, що сформувався на території області.

У найближчій перспективі населення Сумської області і її економіка будуть у достатній мірі забезпечені водними ресурсами як у кількісному, так і у якісному плані.

Серед галузей господарського комплексу найбільше води використовується в рибному господарстві – 46%, в промисловості – 26%, в комунальному – 25%, в сільському господарстві – 3%.