Клевенське міжрайонне управління водного господарства

 

 

Згідно наказу Державного агентства водних ресурсів України від 09.06.2020 №528 “Про реорганізацію Клевенського МУВГ” Клевенське міжрайонне управління водного господарства знаходиться в стадії реорганізації шляхом приєднання до Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області.

 

 

 

 

Клевенське міжрайонне управління водного господарства є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління,  використання  та  відтворення  поверхневих  водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України .

У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, дорученнями, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області,  Положенням про управління.

Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території  Путивльського, Глухівського, Білопільського і Буринського районів  вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки цих районів водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України, гербову печатку зі своїм найменуванням.

Найменування та юридична адреса Управління:

Повна назва – Клевенське міжрайонне управління водного господарства.

Скорочена назва – Клевенське МУВГ.

Юридична адреса: 41532, Сумська обл., Путивльський район, село Новослобідське.

т. (05442) 5-25-87,  e-mail: 21100728@mail.gov.ua

Виконуючий обов’язки начальника управління, заступник начальника: Мозговий Олександр Григорович

 

Структура управління

 

Історична довідка та корисна інформація про управління.

Клевенське міжрайонне управління водного господарства створене 1 січня 1969 року на підставі рішення  виконкому Сумської обласної Ради від  31 грудня 1968 року за № 708 шляхом поділу Конотопського управління експлуатації осушувальних систем (з тимчасовим розміщенням управління в м. Путивль на базі Путивльської експлуатаційної дільниці).

На підставі наказу Міністерства меліорації та водного господарства УРСР за  № 325«б» від 30 липня 1973 року Клевенському управлінню експлуатації осушувальних систем була передана виробнича база СПМК-52 (колишня ЛМС) розташована в селищі Новослобідське, Мазівської сільської ради.

Клевевенське управління експлуатації осушувальнх систем було утворене для обслуговування меліоративних систем, які розміщені на заболочених землях в північних районах області: Путивльському, Глухівському, Шосткинському, Ямпільському, Кролевецькому, Середино-Будському.

Назву „Клевенське” управління отримало від найбільшої осушувальної системи в заплаві річки Клевень, яка протікає через три райони – Кролевецький, Путивльський та Глухівський.

У 1988 році воно було перейменоване в Клевенське управління меліоративних систем, оскільки обслуговувало крім осушених земель ще й зрошувальні. З 2006 року – це Клевенське міжрайонне управління водного господарства (далі Клевенське МУВГ).

На сьогоднішній день Клевенське МУВГ обслуговує меліоративні системи на території чотирьох районів області : Путивльського, Буринського, Білопільського, Глухівського.

Загальна площа осушувальних систем складає 32,1 тис. га, з них гончарним дренажем 16,1 тис. га, з двостороннім регулюванням 22,9 тис. га.

Основний спосіб регулювання – попереджувальне шлюзування на магістральних каналах, що мають постійний тік води та попуски з трьох водосховищ загальним корисним об`ємом 5,4 млн. мЗ.

Загальна довжина відкритої мережі складає 422,1 км.

 

Штатна чисельність працівників – 94 чоловіки.

 

 

Основні завдання, які виконує управління:

  1. експлуатація меліоративних систем;
  2.  регулювання водно-повітряного режиму осушених ґрунтів;
  3. ремонт гідротехнічних споруд;
  4. контроль за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів.

Крім того, управління щорічно виконує роботи за прямими договорами на суму близько 1,5 млн. грн., серед них: влаштування захисних валів, дамб, очистка ставків та інші роботи.  Клевенське МУВГ бере активну участь в проведенні акцій природоохоронного напряму, а саме: «День довкілля», «До чистих джерел», «Зелений паросток майбутнього» та інші.