айонна газета “Сільські горизонти”, № 67, 15 серпня 2012 р.

Яка вода тече нашими річками?

Стан навколишнього природного середовища, в тому числі і водних об’єктів, залежить у значній мірі від впливу очистки промислово побутових стоків міста.

Якісний стан річки Єзуч у нашому районі щоквартально відслідковується лабораторією Сумського облводресурсів по двох створах. Вплив забруднюючих речовин на якісний стан водних ресурсів в створі, що розташований вище м. Конотоп (с. В’язове), складає каскад водосховищ рибогосподарського підприємства ПАТ «Сумирибгосп». Постійне перевищення норм ГДК (гранично допустима концентрація) у даному створі спостерігалося по ХСК (хімічне споживання кисню) у 1,8-2,3 рази, БСК20(інкубаційний період) у 1,2 – 2,4 рази, залізу загальному у 1,1 – 1,4 рази, марганцю у 1,1 – 1,4 рази.

Якісний стан води у створі нижче м. Конотоп (с. Сарнавщина) залежить цілком від очистки промислово-побутових стоків міста. Ефективність роботи очисних споруд підприємства комунального господарства міста низька, тому до р. Єзуч постійно потрапляють недостатньо очищені стоки з перевищеним вмістом забруднюючих речовини, до складу яких входять органічні, азотні, фосфатвмісні сполуки, СПАР. Перевищення по деяким показникам відслідковується на рівні 1,5 – 2,5 норми ГДК. Місто Конотоп це дуже промисловий район. Стоки, які потрапляють на очисні споруди містять важкі метали, нафтопродукти, СПАР, феноли. З метою зниження навантаження на очисні споруди міста на деяких підприємствах передбачена доочистка стоків, що в свою чергу знімає техногенне навантаження на водний об’єкт. У 2010 році на підприємстві ВУВКГ м. Конотоп майже вдвічі зменшився скид СПАР завдяки введенню на підприємстві ТОВ „Мотор-Деталь” (м. Конотоп) замкненого циклу споживання речовини „Феррокляйн”, яка вмістить достатній відсоток СПАР. Ефект  від залученого методу мав місце і в 2011 році.

За комплексною оцінкою якості води на основі ІЗР (індекс забруднення води)  р. Єзуч можна віднести до помірно забрудненої.

 

Залуцький П. М.

Начальник відділу водних ресурсів

Конотопського МУВГ