Фахівці лабораторії моніторингу вод та грунтів РОВР у Сумській області прийняли участь у Національному форумі ” Вода в промисловості та АПК в умовах війни та кліматичної кризи”

У вересні місяці 2023 року фахівці лабораторії моніторингу  вод та грунтів  РОВР у Сумській області прийняли   участь у Національному форумі «Вода в промисловості та АПК в умовах війни та кліматичної кризи».

На даному форумі були розглянуті та обговорені важливі питання та завдання, які потрібно реалізувати для забезпечення водної безпеки України та досягнення цілей Водної стратегії України. Також було наголошено, що головними цілями Водної стратегії України,є :

  • впровадження планів управління річковими басейнами відповідно до положень Водної Рамкової Директиви ЄС;
  • вдосконалення системи очищення міських стічних вод шляхом забезпечення впровадження в Україні вимог Директиви ЄС про міські стічні води;
  • забезпечення реалізації системи моніторингу вод відповідно до європейських стандартів;
  • впровадження в промисловому та сільськогосподарському виробництві найкращих доступних технологій і методів управління, спрямованих на зниження рівня забруднення водних об’єктів;
  • підвищення ефективності водокористування та зниження водоємності валового внутрішнього продукту тощо.

Стратегічна ціль водної політики — досягнення «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод, інструментом досягнення якої є саме плани управління річковими басейнами (ПУРБ). Окрім того, до них також включені заходи з післявоєнного відновлення водного сектору.

Щиро дякуємо організаторам та учасникам форуму за цікавий досвід та корисну інформацію для подальшого розвитку!