Інформація про водогосподарську та гідрометеорологічну ситуацію у Сумській області за червень 2015 року

 

Гідрометеорологічна обстановка
Гідрометеорологічна обстановка протягом місяця Червень на території Сумської області відрізнявся досить неоднорідними погодними умовами. На початку місяця спостерігалась помірно тепла погода з температурами повітря 16° – 20° тепла вночі та до 27° – 31° тепла вдень. Внаслідок високого випаровування та незначної кількості поверхневого стоку в цей період зафіксоване поступове зниження рівнів води в річках та водоймах області. Такі погодні умови тримались до середини місяця. Але вже 17 червня температури зазнали зниження до 17° – 19° тепла вночі та 20° – 23° тепла вдень. Місцями проходили опади у вигляді дощів різної інтенсивності, які суттєво не впливали на водогосподарську обстановку в регіоні. З кінця другої декади було зафіксовано потепління до 19° – 20° тепла вночі та 25° – 27° тепла вдень. Протягом майже всієї третьої декади панувала дощова або хмарна погода з температурами повітря 13° – 18° тепла вночі та 18° – 23° тепла вдень. В останні дні місяця пройшли опади, іноді зливового характеру. Температури повітря знизились до 13° – 17° тепла вночі та 15° – 19° тепла вдень.

Протягом звітного періоду представниками лабораторії відібрано та проаналізовано 10 проб води з 6 поверхневих водойм.

У створах річка Знобівка(см. Зноб-Трубчевськ) та  річка Знобівка (нижче впадіння струмка Знаменка) вміст розчиненого кисню знаходиться в межах 7,0-7,6 мгО2/дм3

На якість води в р. Бобрик впливають  неочищені господарчо-побутові стоки м. Середино-Буда. Перевищення ГДК (СанПіН №4630-88)  хімічних  показники в створі зафіксовані  по : ХСК в 13,2 рази, амонію сольвому в 1,8 рази, фосфатам в 3,6 рази, залізу загальному в 3,3 рази, лужність 1,2 рази. Якість води в р. Бобрик нижче міста відповідає вимогам СанПіН №4630-88, перевищення ГДК  зафіксовані  тільки  по ХСК в 2,3 рази Вміст розчиненого кисню знаходиться в межах 6,1-6,6 мгО2/дм3

В створах р. Сейм всі показники  знаходились в межах ГДК (СанПіН №4630-88). Кисневий режим річки в створах задовільний, вміст розчиненого кисню  знаходився в межах 8,2-10,0 мгО2/дм3.

Якість води р. Івотка характеризувалася такими показниками: кисневий режим задовільний (вміст розчиненого кисню знаходився в межах 8,0-8,4  мгО2/дм3, жорсткість води середня – 4,4-5,2 мг-екв/дм3. Спостерігались  перевищення ГДК (СанПіН №4630-88) тільки по ХСК – у 1,2 – 1,3 рази та залізу загальному в 1,6-1,9 рази інші показники  знаходились в межах ГДК.

Якість води р. Шостка у створі вище технічного водозабору м. Шостка в червні істотно не погіршилася, вміст забруднюючих речовин на рівні минулого року, спостерігалися  перевищення ГДК по ХСК – у 1,2 рази та залізу загальному в 1,4 рази, інші  показники, що контролюються, у межах ГДК. Вміст розчиненого кисню знаходиться в межах 7,6 мгО2/дм3.

В водах річки Клевень вміст хімічних показників залишається в межах ГДК перевищення в червні зафіксовані тільки по ХСК – у 1,4 рази та залізу загальному в 1,2 рази.  У цьому створі спостерігається стабільний хімічний склад води. Кисневий режим річки задовільний, вміст розчиненого кисню знаходиться в межах 9,1 мгО2/дм3.

Всім річкам в червні 2015 року була характерна значна кольоровість води та зниження  показника прозорості води.

Відібрана проба води із Сейм, Клевень була підготовлена до радіологічного контролю.

Робота насосних станцій Всі насосні станції на території Сумської області на даний час законсервовані.
Режим роботи водосховищ Рівні води майже у всіх водосховищах на території Сумської області протягом червня не зазнавали суттєвих змін. Руслові водосховища при малих ГЕС на р. Псел підтримувались на позначках НПР. Лише в кінці місяця в результаті проходження опадів на деяких водосховищах зафіксовані підняття рівнів води до 0,1 м.

Дані про рівні води у руслових водосховищах на Пслі та Ворсклі, а також у водосховищах, що перебувають у користуванні Сумського облводресурсів, станом на 01.07.2015 р. наведені нижче.

Низівське (НПР – 123,00) – 123,29

Маловорожбівське (НПР – 118,75) – 118,71