Інформація Сумського обласного управління водних ресурсів про роботу зі зверненнями громадян у ІV кварталі 2015 року

Додаток 1 Довідка щодо роботи із зверненнями громадян ЗВГ ЕФ-1.1
28.12.2015 14:07
ДОВІДКА
 щодо роботи із зверненнями громадян в Сумському облводресурсів,
що надійшли
за період з 01.01.2015 по 31.12.2015
Звідки надійшли звернення Кількість звернень З них Кількість громадян, що звернулися
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Від громадян поштою 8 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 Від громадян на особистому прийомі 32 3 0 0 0 0 14 0 0 0 15 0 0 0 0 0 32
3 Через уповноважену особу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Через органи влади 8 2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8
5              з них від КМУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Через засоби масової інформації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Від інших органів, установ організацій 26 0 0 0 0 0 21 0 0 0 1 0 4 0 0 0 26
Разом 74 6 1 0 0 0 44 0 0 0 19 0 4 0 0 0 74
1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено у задоволенні; 10. Дано роз’яснення; 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян”; 12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян»; 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів; 15. У стадії розгляду.
Начальник Сумського обласного управління водних ресурсів _______________ Гордійко О. П.