Кролевецький вісник, № 22 (10181), 31 травня 2013 р.

У своїй стихії

О. І. Новіков, начальник Кролевецького МУВГ

Вода – чи не найбільше багатство, яке подарувала нам при­рода. Без неї неможливе життя на Землі. На сьогодні цьому життєдайному ресурсу приділяється надзвичайно багато уваги. Однак саме зараз хочеться звернути увагу на людей, які прямо чи опосередковано пов’язані з тим, щоб усі ми мали безпе­ребійний доступ до якісної води, насолоджувалися чистими ріками та озерами, щоб були щасливі від усвідомлення того, що можемо вільно використовувати воду.

Десятий рік поспіль в Україні в першу неділю червня від­значається День працівників водного господарства. Для працівників Кролевецького міжрайонного управління водного господарства, які, до речі, в цьому році відсвяткували 20-річний ювілей, це свято стало вже традиційним. На сьогодні Кролевецьке МУВГ — це 83 кваліфіковані працівники, з яких 21 чоловік відноситься до інженерно-технічного персоналу та керівного складу управління. За цей період в колективі склалися доброзичливі стосунки, він працює, як добре налагоджений механізм. Саме ця команда і забезпечує стале функціонування та збереження основних меліоративних фондів, обслуговуючи 307,3 км міжгосподарських каналів, 221 гідроспоруду та 7,3 км дамб обвалування (площа 27,1 тис. га) в 4 районах Сумської області: Кролевецькому, Ямпільському, Шосткинському та Середино — Будському. Всі ці об’єкти потребують постійного догляду і обслуговування. Саме для цього в управлінні створені і діють 3 експлуатаційні дільниці, на яких працюють 33 ремонтувальників руслових. Завдяки їх щоденній праці, зберігаються у робочому стані наявні гідроспоруди, підтримуються закріпле­ні за ними ділянки каналів та необхідний рівень ґрунтових вод на осушуваних землях.

Діяльність управління в даний час спрямована на реалі­зацію державної політики в галузі водного господарства — експлуатацію міжгосподарських осушувальних систем, утримання їх в робочому стані, виконання необхідних ро­біт, дотримання водоохоронного законодавства на землях водного фонду, раціональне використання та відтворення водних ресурсів.