Початок наукових досліджень щодо стану якості басейну р. Псел у межах Сумської області

З метою визначення пріорітетів і шляхів збереження та покращення стану водних об’єктів басейну р. Псел у межах Сумської області, лабораторією моніторингу вод та грунтів Сумської ГГМП разом з фахівцями кафедри прикладної екології Сумського державного університету проводяться обстеження якісного стану притоків р. Псел та штучно створених водних об’єктів у межах м. Суми.

Читати далі