“Путивльські відомості” № 12 21 березня 2014 року

Всесвітній день води в 2014 році проходитиме під гаслом „Вода і енергія”

     Рішення про проведення щорічного Всесвітнього дня води 22 березня було прийняте на Генеральній асамблеї ООН в Ріо-де-Жанейро 2 грудня 1992 року. Всесвітній день води в 2014 році проходитиме під гаслом «Вода і енергія».
Головна мета започаткування Дня води – проведення активного інформування серед широких верств населення та привернення уваги громадськості і політиків до проблем води.
Вода є безцінним природним ресурсом, значення якого у сучасному світі зростає з кожним днем. Ми маємо берегти і раціонально користуватися нашими водними ресурсами, адже ставлення до них визначається рівень цивілізованості та культури суспільства, його турбота про майбутнє покоління.
Відомо, що кількість води в природі практично незмінна. Проблемою є те, що на планеті постійно скорочуються запаси чистої питної води. Для використання в промисловості, с/г господарстві й побуті придатні в основному прісні води.
Основними джерелами забруднення річок є промислові підприємства, полігони відходів, сміттєзвалища та сільське господарство в основному мінеральні добрива та отрутохімікати (пестициди).
Водний фонд району характеризується природними водоймами (річками, струмками), штучними водоймами (водосховища, ставки), меліоративними та іншими каналами, підземними водами та джерелами.
В Путивльському районі водними артеріями є 351 км середніх та малих річок. Найбільші з них р.Сейм та р.Клевень.
Кількість ставків та озер складають 69 штук загальною площею 347,9 га, загальним повним об’ємом 4192,1 тис. м³ води.
В Путивльському районі на даний час є 8 осушувальних систем загальною площею 17,1 тис.га, на яких знаходяться 509 км відкритих каналів, 402 гідроспоруди, 2 водосховища, 3 польдерні насосні станції. Необхідність скиду або подачі води установлюється за даними рівнів ґрунтових вод на меліоративних площах, які вимірюються спостережними свердловинами.
В районі річки, які є магістральними каналами меліоративних систем, оснащені шлюзами-регуляторами для обводнення меліоративних земель в літній період. Займаючись цим не малим і складним господарством, яке потребує постійної уваги і піклування, наша організація Клевенське МУВГ, чітко усвідомлює свою відповідальність за збереження водних ресурсів.
Найважливішим і невідкладним завданням нашого управління є еколого-просвітницька робота серед населення. Досягти успіху в цій справі без участі всієї громади неможливо.
Кожний мешканець має з дитинства знати як називається річка (навіть зовсім маленька), що протікає поряд, як треба ставитись до неї і робити все можливе для її охорони і збереження.
Незначних річок не існує, кожна з них є важливою складовою річкової системи краю. Лише дбайливе ставлення кожного з нас до довкілля рятує річки, озера, ліси для прийдешніх поколінь.

В.І. Рєзнік, начальник Клевенського МУВГ