Співпраця кафедри екології та природозахисних технологій СумДУ з РОВР у Сумській області

30 березня в приміщенні лабораторії РОВР у Сумській області відбулася зустріч з Кузьміною Тетяною Миколаївною, доцентом кафедри екології та природозахисних технологій СумДУ з метою надання методичної допомоги кафедрі екології та природозахисних технологій для проходження атестації кафедри.

Завідувач лабораторії РОВР у Сумській області Ярошенко Олена в межах ( Угоди №51.16-2021м/0005.1 від 22.09.2021 р. ) про взаємодію з СумДУ провела ознайомлення з приладною базою , яка використовується для проведення моніторингових вимірювань. Матеріальне забезпечення цих баз дозволяє на практиці студентам відпрацьовувати отримані теоретичні знання, підвищувати свій рівень, опановуючи сучасні методи екологічного контролю за станом навколишнього середовища. Також приміщення та прилади лабораторії студенти можуть використовувати для написання своїх  кваліфікаційних робіт.

Дякуємо Олені  Ярошенко, завідувачу лабораторії моніторингу вод та ґрунтів й її співробітникам, за плідну співпрацю в практичному та науковому напрямках!