Щодо оренди водних об’єктівВідповідно до вимог статті 51 Водного кодексу України у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми.

Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у порядку, визначеному земельним законодавством України. Право оренди земельної ділянки під водним об’єктом поширюється на такий водний об’єкт.

Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» який набув чинності  27.05.2021 року, повноваження щодо розпорядження земельними ділянками державної форми власності та водними об’єктами за межами населених пунктів переходять до органів місцевого самоврядування.

Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом (Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 572).

Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта.

Порядок розроблення паспорта водного об’єкта (наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 18.03.2013 № 99, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021).

Водні об’єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом. Орендарі водного об’єкта зобов’язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).

Закон України «Про аквакультуру».

За користування водним об’єктом орендар зобов’язаний сплачувати орендну плату за водний об’єкт та орендну плату за земельну ділянку під таким водним об’єктом.

Закон України «Про оренду землі».

Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти (наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 № 236).