Інформація Сумського обласного управління водних ресурсів про роботу зі зверненнями громадян у 2013 року

Додаток 1 Довідка щодо роботи із зверненнями громадян ЗВГ ЕФ-1.1
08.01.2014 14:08
ДОВІДКА
 щодо роботи із зверненнями громадян в Сумському облводресурсів,
що надійшли
за період з 01.01.2013 по 31.12.2013
Звідки надійшли звернення Кількість звернень З них Кількість громадян, що звернулися
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Від громадян поштою 45 0 0 0 0 0 7 0 29 0 9 0 0 0 0 0 45
2 Від громадян на особистому прийомі 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
3 Через уповноважену особу 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Через органи влади 11 1 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11
5              з них від КМУ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Через засоби масової інформації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Від інших органів, установ організацій 11 2 0 0 0 0 3 0 4 0 2 0 0 0 0 0 11
Разом 84 4 0 0 0 4 12 0 38 0 26 0 0 0 0 0 84
1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено у задоволенні; 10. Дано роз’яснення; 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян”; 12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян»; 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів; 15. У стадії розгляду.
Начальник Сумського обласного управління водних ресурсів _______________ Гордійко О. П.

 

Додаток 2 Довідка щодо роботи із зверненнями громадян ЗВГ ЕФ-1.2
08.01.2014 14:08
ДОВІДКА
 щодо роботи із зверненнями громадян в Сумському облводресурсів,
що надійшли
за період з 01.01.2013 по 31.12.2013
Звідки надійшли звернення Кількість звернень З них Кількість громадян, що звернулися
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Від громадян поштою 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 45
2 Від громадян на особистому прийомі 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
3 Через уповноважену особу 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Через органи влади 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 12
5            з них від КМУ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Через засоби масової інформації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Від інших органів, установ організацій 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11
Разом 84 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 64 84
1. Промислова політика ; 2. Аграрна політика і земельні відносини; 3. Транспорт і зв’язок; 4. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво; 5. Фінансова, податкова, митна політика; 6. Соціальний захист; 7. Праця і заробітна плата; 8. Охорона здоров’я; 9. Комунальне господарство; 10. Житлова політика; 11. Екологія та природні ресурси; 12. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян; 13. Сім’я, діти, молодь, ґендерна рівність, фізична культура і спорт; 14. Культура та культурна спадщина, туризм; 15. Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 16. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 17. Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 18. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України; 19. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 20. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 21. Діяльність органів місцевого самоврядування; 22. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини; 23. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 24. Інше.
Начальник Сумського обласного управління водних ресурсів _______________ Гордійко о. П.